Xe thuê

Trang chủ » Xe thuê

Bảng giá thuê xe

Loại xe Theo xe theo ngày Thuê xe theo tháng Thuê xe (trong ngày)
4 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
5 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
7 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
16 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Giá cước các tuyến đường dài: Tiết kiệm hơn so với giá thị trường.

Từ Hà Nội
Thuê xe 9-16-29-35-45 chỗ tại Hà Nội theo ngày, theo tuần, theo tháng

Xe 9 – 16 – 29 – 35 – 45 chỗ

Từ Hà Nội
Thuê xe 7 chỗ tại Hà Nội theo ngày, theo tuần, theo tháng

Xe 7 chỗ

Từ Hà Nội
Thuê xe 5 chỗ tại Hà Nội theo ngày, theo tuần, theo tháng

Xe 5 chỗ

Từ Hà Nội
Thuê xe 4 chỗ tại Hà Nội theo ngày, theo tuần, theo tháng

Xe 4 chỗ