Dịch vụ

Trang chủ » Dịch vụ

Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch

Loại xe Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
4 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
5 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
7 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
16 chỗ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Giá cước trên áp dụng trong nước
Giá cước các tuyến đường dài: Cam kết rẻ hơn 20% – 50% so với giá thị trường.